Berlin Sony Center "Esplanade Residence" 1.4.2021 - 31.3.2022
Titel: „s o n n e n p l a t z“ 120*80cm
Titel: „e n g a r d e“ 80*120cm
Titel: „ f r a u s c h m i t z , z w e i m a r t i n i b i t t e “ 80*120cm
Titel: „ r h e i n n a h “ 80*120cm
Titel: „f i r s t o r l a s t ? “ 80*120cm
Titel: „f l u t l i c h t“ 80*120cm
Titel: „e n g e l“ 105*140cm